Flexotryck

Flexotryck är den vanligaste trycktekniken och här används klichéer (tryckplåtar) av gummi. Under de senaste åren har utvecklingen av gummiklichéer förbättrats markant (NX/HD) och trycktekniken har närmat sig djuptryck, dock så finns det fortfarande design som kräver djuptryck.

Flexotryck

Background Image

Bildgalleri