Djuptryck

Vid djuptryck används, till skillnad mot flexotryck en tryckcylinder (oftast av koppar) vilket gör det lättare att återge designen mer exakt samtidigt som överföringen av färgen blir förbättrad. Startkostnaden är högre än flexo, men filmpriset blir ofta densamma.

Kräver designen speciella färger som skall återges exakt eller om färgtäckningen skall vara ogenomskinlig rekommenderar BK Pac djuptryck med lasergraverade cylindrar, vilket ger ett ännu bättre tryckresultat.

Djuptryck

Background Image
Background Image

Bildgalleri