Laminat

Som en naturlig utveckling genom vårt täta samarbete med flera trågleverantörer, framförallt Faerch Plast, har vi möjlighet att erbjuda ett brett sortiment av överfilm till trågförslutning. BK Pac kan leverera alla möjliga kombinationer med eller utan högbarriär – fast försegling eller med PEEL effekt, samt antifog som tillval.

Vi har bl.a. filmer som svetsar vid låga temperaturer, så att trågen inte deformeras. Vi har även film som har PEEL effekt till mono APET. Vår film är laminat vilket möjliggör att den kan tryckas mellan lagren (sandwich).

Genom vår mångåriga erfarenhet har vi fått möjlighet att arbeta tillsammans med alla ledande maskinleverantörer på marknaden.

Laminat

Background Image

Bildgalleri